روشنایی اماکن

R2از این سیستم می توان در اسکله های بارگیری ، در مراکز بزرگ نفتی و همچنین چراغ های یک شهرک مسکونی جهت کنترل شدت نور لازم برای قسمت های مختلف این مجموعه ها استفاده نمود .
این سیستم به هنگام شب و تاریک شدن هوا و همچنین مواقعی که هوا غبارآلود و امکان دید کم شده است و روز هایی که هوا ابری و دید کم می باشد استفاده می شود . استفاده از این سیستم در این زمان هایک امر لازم و حیاتی می باشد .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .