هوایی

سیستم ATIS جهت پخش اتوماتیک اطلاعات هوانوردی ، هواشناسی و سایر اطلاعات فرودگاهی طراحی و ساخته شده است . این سیستم که بر اساس کامپیوتر طراحی و ساخته شده است اطلاعات هواشناسی را از سیستم های هواشناسی دریافت می کند که این اطلاعات می تواند به صورت صوت و یا به صورت نوشتاری وارد سیستم ATIS بشود . این سیستم با قابلیت اطمینان بالا ، کارایی بالا مجتمع سازی شده و نیاز های آینده فرودگاهی را فراهم می آورد . این سیستم اطلاعات مربوط به پرواز ها جهت صادر شدن مجوز پرواز به واحد های مربوطه ارسال و بعد از تایید دوباره در واحد مرکزی ثبت و به سایر نقاط ارسال می گردد .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .