پروژه ها

پروژه های انجام شده :

• سوئیچینگ فرودگاه اصفهان

• سوئیچینگ برج مراقبت فرودگاه تبریز، کرمانشاه ، ایلام، رشت، زاهدان، ارومیه، بم، دزفول ، بندرلنگه

• سوئیچینگ تقرب فرودگاه اصفهان

• سوئیچینگ برج مراقبت فرودگاه ( نصب در مرکز تهران )

• سوئیچینگ برج و تقرب فرودگاهی دانشکده هوائی

• سوئیچینگ بک آپ برج و تقرب فرودگاه مهرآباد

• سوئیچینگ ارتباطی فرودگاه نجف

• سیستم بک آپ سوئیچینگ برج

• سیستم نرم افزار سازمان هواشناسی

• سیستم نرم افزار EAIP

• دوربین حفاظتی مجتمع بعثت قوه قضاییه

• اینترکام یکپارچه صداوسیما

• سامانه ارتباطات بحران گرگان

• رمز کننده

• سامانه کنترل روشنائی باند فرودگاه شیراز

• اینترکام مدل ۲۰۱