ICS

p3سیستم ICS شبکه ای از سیستم های ارتباطات می باشد که

با استفاده از شبکه های بی سیم و با سیم می تواند به هنگام

عملیات بحرانی ارتباطات مطمئن و سریعی را در اختیار سازمان قرار

دهد . در این سیستم از تجهیزات ارتباطی به صورت بهینه بر اساس

فاکتورهای اقتصادی ، اجتماعی و بحرانی استفاده شده است

و نیز کنترل روش ارتباطات به صورت هوشمند صورت می گیرد . این سیستم در برج و تقرب فرودگاه ها ،

برج پایگاه های هوایی ، مراکز فرماندهی ارتش ، مراکز فرماندهی سپاه ، مرکز فرماندهی نیروی انتظامی

و ارگان هایی که دارای انواع ارتباط با قسمت های مختلف باشند مورد استفاده قرار می گیرد .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .