Monthly Archives: آبان ۱۳۹۳

معرفی شرکت

شرکت پایداران پارسا فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت سیستم های ارتباطات امن و سریع از سال

۱۳۷۶ آغاز کرده است . شرکت مهندسی پایداران پارسا در طول این مدت با تکیه بر دانش و پشتکار پرسنل

خود پروژه های مختلفی را در زمینه های فوق به اتمام رسانیده است . در حال حاضر شرکت مهندسی

پایداران پارسا با در اختیار داشتن نیروی مجرب در مقاطع مختلف رشته های تحصیلی مرتبط ، در زمینه

طراحی و ساخت سیستم های ارتباطی حضور داشته و همواره یکی از شرکت های مطرح در حوزه IT به

حساب می آید .